God natt, Månen

Det er alltid hyggelig å se Månen på himmelen om kvelden. Og det er spesielt hyggelig når jeg er alene på et fremmed sted.

Jeg klarer ikke la være å smile til Månen når jeg ser den om kvelden. Månen har på en måte fulgt meg (og deg) hele livet. Den har tittet forsiktig inn av vinduet mitt, fulgt meg hjem på mørke vinterkvelder, og våket over huset mitt når jeg har ligget og drømt om natten. Selv har jeg stått opp midt på natten for å hilse på den når Jorda skygger for den, og for å se på den i teleskopet mitt.

En øde verden

Det er rart å tenke på måneverdenen som finnes der «oppe». Det øde, grå landskapet som ikke kan annet enn å reflektere sollyset som treffer det. Dette lyset sender Månen mot oss, og gjør nattehimmelen vår magisk og fin.

Jeg syns det er vanskelig å forestille meg at det faktisk har vært mennesker der oppe, og jeg lurer på hvordan det føles å være på Månen. Er det ensomt?

Apollo 11 Mission image - Lunar surface with Astronaut boot in field of view (July 20, 1969) Lunar surface with an astronaut boot and bootprint in field of view. Image taken at Tranquility Base during the Apollo 11 Mission. Original film magazine was labeled S. Film Type: Ektachrome EF SO168 color film on a 2.7-mil Estar polyester base taken with a 60mm lens. Sun angle is Medium. To learn more about Apollo 11 go to: http://www.nasa.gov/externalflash/apollo11_40/ Credit: NASA/APOLLO 11 NASA Goddard Space Flight Center is home to the nation's largest organization of combined scientists, engineers and technologists that build spacecraft, instruments and new technology to study the Earth, the sun, our solar system, and the universe.
Fotavtrykk fra den første månelandingen. Bilde: NASA Goddard Space Flight Center

Når jeg er alene kan jeg finne på å se etter selskap på uvanlige steder, slik som Månen, som jeg altså går rundt og smiler til. It’s me and the Moon, she says. Månen er hyggelig å holde fast ved. Jeg føler at vi har en viss fortrolighet oss i mellom, med tanke på alle årene vi har hatt sammen. Men det er noe trist ved synet av Månen også. Den får meg til å tenke på alt det fine jeg har i livet mitt som er for langt unna akkurat nå.

En liten venn

Månen holder meg med selskap frem til jeg finner tilbake til det og de jeg har reist ifra. Jeg liker å se for meg at de der hjemme ser opp på Månen i akkurat samme øyeblikk som meg, og at vi kommuniserer via Månen på en eller annen underbevisst måte. I love you to the Moon and back.

Noen kvelder er ikke Månen å spore, men da har jeg min måneformede nattlampe (fra A Little Lovely Company) som jeg kom over i en lekebutikk her i København og som er så søt, og som er det siste jeg ser før jeg lukker øynene om kvelden:

godnattmane-dag-lampe

meandthemoon-lamp

godnattmane-natt-lampe

meandthemoon-lamp-2

Jeg håper du får sove godt – og ta en titt ut vinduet for å sjekke om du kan se Månen før du legger deg.😉

Hovedbilde: Pexels

(Visste du at lunar maria er «månehav» i flertall [lunar mare i entall]? Det syns jeg er fint å tenke på.)

Dette forsker årets astrofysikkstudenter på

Det skal handle om galakser, bakgrunnsstråling, og hvordan universet oppfører seg.

Vi har kommet litt ut i høstsemesteret, og jeg og de andre astrofysikkstudentene ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo har kommet i gang med masteroppgavene våre. Jeg har spurt mine medstudenter (vi er et usedvanlig lite kull på fire stykker) om hva de skal forske på innen astrofysikken dette studieåret og hvilke programmeringsspråk de skal bruke.

Galakser som klumper seg

På de aller største skalaene – det vil si hvis vi zoomer ut så langt vi bare kan – ser universet ut som dette:

Resultatet av en simulering av hvordan strukturer har utviklet seg i universet over tid. Bilde: The Millennium Simulation Project
Resultatet av en simulering av hvordan strukturer har utviklet seg i universet over tid. Bilde: The Millennium Simulation Project

Her representerer hver eneste lysprikk en galakse. Galakser vokser i formasjoner kalt «filamenter», hvor de klumper seg mer sammen noen steder enn andre og danner bånd som er knyttet sammen. Vi ønsker å forstå hva det er som får galakser til å klumpe seg sammen på akkurat den måten de gjør, for å få en bedre forståelse for hvordan universet fungerer. Styres sammenklumpingen av 1) hydrodynamiske effekter? Eller kanskje er det 2) en modifisert gravitasjonsteori som beskriver observasjonene våre best? Eller er det en kombinasjon av begge to?

Dette skal Andreas prøve å finne ut av ved å kjøre ulike simuleringer av sammenklumpingen av galakser, for å se hvordan sammenklumpingen blir påvirket av de to ulike fysiske årsakene. Vil hydrodynamiske effekter og en modifisert gravitasjonsteori lede til samme resultat? Eller vil sammenklumpingene se helt annerledes ut i de to tilfellene? Og hvis påvirkning fra de to ligner på hverandre, er det mulig å skille bidraget fra de to?

Tittelen på oppgaven: The interaction between hydrodynamics and modified gravity on cluster scales
Programmeringsspråk: Valgfritt, men fordel å bruke Python pga. eksisterende programvare. Simuleringer gjøres med RAMSES.

Variasjoner i den kosmiske bakgrunnsstrålingen

Den kosmiske bakgrunnsstrålingen beskriver universet da det bare var 380 000 år gammelt, og ser slik ut:

Planck_CMB
Den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Figur: Planck/ESA

De ulike fargene representerer forskjellige temperaturer, hvor rødt er varmt og blått er kaldt. Selv om fargene er svært forskjellige, er temperaturforskjellene mellom de ulike fargene veldig små – vi snakker om forskjeller på noe sånt som 0,00001 grader celsius!

I kosmologien, som er studiet av universet som helhet, liker vi å anta at universet er homogent (likt over alt) og isotropt (likt i alle retninger), fordi det gjør matematikken så mye enklere. Den kosmiske bakgrunnsstrålingen er veldig jevn, men ser ut til å være litt sterkere i noen retninger enn andre. Så kan den virkelig sies å være isotrop? Blir resultatene våre feil når vi regner på universet fordi de bygger på en feilaktig antagelse?

Sara skal se på den kosmiske bakgrunnsstrålingen på 12 forskjellige deler av himmelen og se etter hvor sterk variasjonen i temperaturen er på de ulike stedene. Dette er for å sjekke om antagelsen om at bakgrunnsstrålingen og universet vårt er isotropt stemmer!

Tittelen på oppgaven: Testing quadru- and octopolar asymmetry in Planck data
Programmeringsspråk: Fortran og IDL

Problemet med den kosmologiske konstanten

For å beskrive gravitasjonskreftene i universet vårt, bruker vi Einsteinligningen:

einstein-equation-gr-lambda

Venstre siden av ligningen beskriver krumningen av rommet, mens høyre side beskriver materie- og energiinnholdet i universet. Ligningen sier med andre ord at materie og energi påvirker geometrien til rommet. Rommer krummer seg rundt massive objekter, og dette kan tolkes som at det er et gravitasjonsfelt der.

Kurvet romtid. Bilde: Wikipedia Commons
Kurvet romtid. Bilde: Wikipedia Commons

Ligningen ovenfor danner grunnlaget for Einsteins generelle relativitetsteori, som er teorien vi bruker for å beskrive gravitasjonskreftene i universet. Denne teorien er veldig godt testet i våre lokale omgivelser, altså solsystemet vårt. Men på større skalaer hvor vi har med universets akselerasjon å gjøre, er det noe som ikke stemmer …

Symbolet Λ (den greske bokstaven lambda) i ligningen representerer den kontroversielle kosmologiske konstanten, også kjent som vakuumenergi eller mørk energi. Den bidrar til å beskrive hvordan universet vårt utvider seg med en akselerert hastighet. Men det er et problem med denne konstanten: Observasjoner og vår fysiske teori for hva dens verdi skal være, stemmer ikke overens i det hele tatt. Dette kalles kosmologisk konstant-problemet. Uoverensstemmelsen er så stor at den teoretiske verdien for den kosmologiske konstanten er blitt omtalt som «den verste teoretiske forutsigelsen i fysikkens historie».

Denne uoverensstemmelsen er ett av flere problemer i astrofysikken som har ført til at folk arbeider med såkalte modifiserte gravitasjonsteorier, som handler om å endre litt på Einsteinligningen for å se om resultatet da stemmer bedre med det vi observerer. Men alle endringer vi finner på å gjøre, må ikke påvirke resultatet på vår lokale skala hvor vi vet at teorien stemmer – kun på stor skala.

Peder skal se på en metode der han erstatter den kosmologiske konstanten med et vektorfelt som vil oppleves som en ny «kraft» (i likhet med gravitasjon), for å se om dette kan gi en bedre overensstemmelse mellom teori og observasjoner!

Tittelen på oppgaven: Vector fields screening in modified gravity
Programmeringsspråk: Valgfritt

Melkeveiens alder

Rhenium-isotopen Re-187 blir dannet gjennom en hel spesiell kjernefysisk prosess kalt r-prosessen (r står for rapid). Dette er en prosess som krever massevis av nøytroner og som for eksempel kan foregå i kollapsende supernovaer eller når nøytronstjerner kolliderer med hverandre. Ved å måle mengden Re-187 i Melkeveien, kan vi estimere alderen til galaksen vår. Akkurat hvordan alderen til Melkeveien henger sammen med mengden Re-187, vet jeg ikke, for Marie som skulle jobbe med denne oppgaven, endte med å starte på doktorgrad i stedet (hun har en master i fysikk fra før).

Men skulle hun ha jobbet med dette prosjektet, hadde det gått ut på å undersøke usikkerheten i alderen til Melkeveien som måles på denne måten, ved å se på hvordan andre faktorer spiller inn på målingene. Kanskje dette prosjekt er en mulighet for neste års masterstudenter?😉

Tittelen på oppgaven: Uncertainty estimation for Re-Os cosmochronology
Programmeringsspråk: Sannsynligvis Fortran eller Python

Melkeveien observert fra vår plass på innsiden av den. Trykk på bildet for å komme til et innlegg jeg har skrevet om det. Bilde: ESO
Melkeveien observert fra vår plass på innsiden av den. Trykk på bildet for å komme til et innlegg jeg har skrevet om det. Bilde: ESO

Hvor mye lyser galaksen?

Til slutt er det min oppgave! Den har jeg jo allerede skrevet om, men her kommer en litt mer kortfattet versjon.

Aktive galakser er galakser hvor kjernen lyser innmari sterkt. Vi tror at de fleste galakser i universet har et supermassivt sort hull i kjernen, og at det er aktiviteten til det supermassive sorte hullet som får det til å lyse.

Siden aktive galakser lyser så sterkt, kan de ses over enorme avstander. Ettersom vi ser tilbake i tid når vi ser utover i universet, betyr det at aktive galakser lar oss se enda lenger tilbake i tid enn «vanlige» galakser. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt forholdet mellom supermassive sorte hullet og galaksen det «bor» i, og vi er derfor interessert i å se dem så tidlig som mulig i universets historie for å lære mer. Vi er spesielt interessert i å måle massen til de supermassive sorte hullene som skjuler seg i de aktive galaksene ved ulike avstander.

For å estimere massen til sorte hull, må vi måle lysstyrken til galaksekjernen. Problemet er at når vi prøver å måle lyset fra kjernen, vil det være litt «lysforurensning» fra galaksen som ligger rundt, og det vil gi oss feil estimat av massen til det sorte hullet. Så vi må finne en måte å få renset vekk dette lyset på. Frem til nå har man brukt Hubbleteleskopet ved å ta høyoppløste bilder og gjøre beregninger utifra dette. Men Hubbleteleskopet nærmer seg slutten av sin fantastiske levetid, og vi må finne andre metoder (hvis de finnes!).

Jeg skal sjekke om vi kan bruke eksisterende programvarer for å regne ut galaksebidraget. Da trenger vi kun å ta ett lysspektrum av hele galaksen, som er mye enklere og billigere enn å ta høyoppløste bilder. Det kan se slik ut:

Et gjennomsnittlig spektrum for en kvasar, som er en bestemt type aktiv galakse.
Et gjennomsnittlig lysspektrum for kvasarer, som er en bestemt type aktiv galakse.

Det viser rett og slett hvor sterkt galaksen lyser i hver eneste bølgelengde. Programvarene jeg skal se på vil forsøke å «lese» lysspekteret og dele det opp i ulike komponenter basert på teorier vi har for hvorfor spektre ser ut som de gjør. Dette skal jeg gjøre en statistisk studie av ved å lage en database med kunstige lysspektre hvor jeg vet akkurat hva jeg putter inn, og dermed akkurat hva programvarene bør gi ut. Så får vi se om de klarer det!

Tittelen på oppgaven: Establishing the host galaxy contribution to spectroscopic data of the nuclear emission
Programmeringsspråk: IDL

* * *

Det blir utrolig spennende å se hva vi har kommet frem til når studieåret er omme! Jeg får skrive om det også, når vi har kommet så langt😉

Hovedbilde: Pexels

Skal Norge drive med romfart?

Det nye statsbudsjettet ødelegger for norsk romfremtid.

«Det er kanskje en liten skjult hemmelighet i Norge at vi har en veldig sterk romindustri», sa daværende Nærings- og handelsminister Trond Giske i 2013 da han skulle legge frem den nye stortingsmeldingen for norsk romvirksomhet. Den nåværende regjeringen ser derimot ikke ut til å se noe særlig verdi i hva den norske romindustrien oppnår og bidrar med.

Romnasjonen Norge

Visste du for eksempel at Norge har utstyr på Den internasjonale romstasjonen? At vi sender opp raketter som blant annet forsker på nordlyset – som gjøres fra vårt eget rakettskytefelt, Andøya Space Center? At norske forskere bidro med å beregne banen til Rosetta-sonden? At bildet av Den kosmiske bakgrunnsstrålingen (nedenfor) er satt sammen av norske astrofysikere? At vi på Svalbard har verdens største kommersielle datanedlastingsstasjon, SvalSat, som tar imot data fra utallige satellitter for NASA, ESA og andre (nedenfor)? For å få en kort og fin innføring i alt Norge er involvert i av romfart, anbefaler jeg å sjekke Norway in Space: A Brief Overview på nettsiden til Norsk romsenter!

Planck_CMB
Made in Norway! Det kjente bildet av Den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Figur: Planck/ESA
SvalSat på Platåberget, over Longyearbyen. Bilde: Erlend Bjørtvedt
SvalSat på Platåberget, over Longyearbyen. Bilde: Erlend Bjørtvedt

Men vi holder ikke på alene. Innen romfarten vi stå sammen. Det er kostbart å sende opp satellitter og dra ut i verdensrommet, og det krever et bredt spenn av kunnskaper for å lykkes med det.

Derfor har mange europeiske land samlet seg i Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA), som igjen samarbeider mye med amerikanske NASA. Det gjør at vi kan dele på kostnadene og bidra med de kunnskapene vi er gode på. Og da kan vi gjøre ting som ett land alene ikke ville kunne klart.

Selv om astronomi- og romfartsmiljøet i Norge kanskje er lite sammenlignet med andre land, er vi i høyeste grad til stede, og på mange forskjellige måter. I følge Norsk romsenter omsetter norsk romindustri for mer enn 7 milliarder kroner årlig. Og her spiller vårt medlemskap i ESA en sentral rolle.

«Skyter norsk romvirksomhet ned fra himmelen»

Nå vil regjeringen gjøre store kutt i vårt bidrag til den internasjonale romfarten, noe som kan få dramatiske følger for vår fremtid som romfartsnasjon. Spesifikt er det snakk om å minke støtten til ESAs såkalte frivillige prosjekter med 75 %, og redusere nasjonale følgemidler med 40 %.

ESA har en obligatorisk del og en frivillig del, hvor den obligatoriske delen dekker romforskningsprogrammet og felles administrasjon og teknologiutvikling. Kostnaden for dette fordeles på medlemslandene basert på en andel av netto nasjonalinntekt. Under den frivillige delen finner vi viktige programmer som jordobservasjonsprogrammet, bærerakettprogrammet (Ariane), romstasjonsprogrammet, telekommunikasjonsprogrammet, navigasjonsprogrammet, programmet for ubemannet utforskning av planetsystemet (ExoMars), PRODEX-programmet (programmet for utvikling av vitenskapelige forsøk), teknologiprogrammet og programmet for overvåking av det nære verdensrom. For å dekke disse kostnadene må medlemslandene bidra med minst 1/4 av sin andel basert på netto nasjonalinntekt, og velger selv hvor mye de vil bidra med ut over dette. Tidligere har Norge bidratt til den frivillige delen med omtrent den andelen vi gir til den obligatoriske delen. I det nye statsbudsjettet ønsker regjeringen å endre dette beløpet til bare 1/4, altså minimumskravet. (Kilde: Titan)

Det høres jo ikke så farlig ut å skulle være mindre delaktig i noe som er frivillig, men i følge Norsk romsenter er det «… de frivillige programmene Norge henter tilbake ESA-investeringene [fra]. Det er i disse programmene vi skreddersyr den norske romsatsingen på de feltene der Norge har best forutsetninger for å lykkes. Det er der vi høster.» Vår investering og deltakelse i ESAs frivillige programmer gir en årlig gjennomsnittlig sosioøkonomisk avkastning på 40 %, som vil bli sterkt redusert som følge av det nye statbudsjettet.

Når det gjelder følgemidler, så er dette midler som skal hjelpe norske bedrifter og forskningsinstitusjoner med å oppnå et høyt teknologisk nivå, og utvikle rombaserte varer, tjenester og anvendelser. Målet er å gjøre norske aktører konkurransedyktige i den internasjonale romindustrien. Midlene fordeles av Norsk romsenter. Når dette bidraget kuttes, vil det naturligvis få konsekvenser for vår konkurransedyktighet, og vår evne og mulighet til å bidra i den internasjonale romfartsindustrien. For å vise noen eksempler på hvem som driver med romfart i Norge, fikk følgende aktører følgemidler fra Norsk romsenter i fjor:

Kongsberg Defence & Aerospace (Kongsberg), Kongsberg Spacetec (Tromsø), Nammo (Raufoss), Integrated Detector Electronics  (Oslo), S&T (Oslo), Kongsberg Satellite Services (Tromsø), Norut (Tromsø), Meteorologisk Institutt (Oslo, Bergen), Globesar (Tromsø), NIVA (Oslo), NIBIO (ÅS), Indra Navia (Oslo), FFI (Kjeller), Sintef IKT (Trondheim), Kongsberg Seatex (Trondheim), Statens Kartverk (Hønefoss), Norges skiforbund (Oslo), FindMySheep (Kvikne), (Trondheim), MazeMap (Trondheim), Kongsberg Norspace (Horten), TSAT (Fornebu), TAS Lobe Invest (Narvik), EMC Satcom Technologies Norway  (Lysaker), Teleplan (Lysaker), Narom (Andenes), NTNU (Trondheim), Verisat (Fornebu), Universitetet i Oslo, Tromsø Geofysiske Institutt (Tromsø), Universitetet i Tromsø. 

Hvor ble det av den teknologiske fremtiden?

Romfart er noe som menneskeheten kan samles om. Det er ingen som eier himmelen over oss, eller planetene, månene eller stjernene. Og det å utforske verdensrommet er en felles reise vi legger ut på gjennom samarbeidsprosjekter. I følge Norsk romsenter vil «[b]udsjettforslaget fører til at Norge går fra å være en middels stor og solidarisk bidragsyter til den felleseuropeiske romdugnaden, til å bidra minst.» Skal vi ikke fortsette å være en aktiv pådriver for den videre utforskingen som gjøres i dette fellesskapet? Skal ikke norske aktører drømme stort, innovere og være med på å realisere utrolige ting? Skal vi virkelig redusere Norge til å være ESAs kjipe «blindpassasjer»?

Mens andre land fortsetter å bidra på tross av finansielle problemer, skal oljenasjonen Norge kutte sine bidrag så kraftig? Er det ikke nettopp romindustri som kan være fremtiden vår? Venstre går hardt ut i innlegget Høyre skyter norsk romvirksomhet ned fra himmelen, og beskylder regjeringen for «å rasere norsk romvirksomhet og massevis av høyteknologiske arbeidsplasser». Romvirksomheten vår står per i dag for et økende antall høyteknologiske arbeidsplasser over hele landet, og kanskje spesielt i nord.

Går det an å snakke om at vi skal satse på innovasjon og teknologi, og så gjøre slike enorme kutt i en så relevant og viktig bransje? Og går den an å rope etter flere realister og så ødelegge én av de virkelig spennende og innovasjonsrike fremtidsutsiktene innen realfag?

Les mer:

Hovedbilde: Kjell Bjarne Pettersen / Andøya Space Center

Ukens anbefaling: xkcd

En tegneseriestripe full av nerding, vitenskap, og humor? Yes, please!

At jeg ikke har skrevet om tegneseriestripen xkcd før, slår meg som helt uforståelig. For det må være den kuleste, mest nerdete, kunnskapsrike og herlige tegneseriestripen som finnes der ute, i alle fall for de som er interessert i vitenskap og kunnskap – men moro for andre også!

xkcd er en tegneseriestripe skapt av Randall Munroe, og bærer slagordet «A webcomic of romance, sarcasm, math, and language»😀 Selve navnet på nettegneserien har ingen betydning, og Munroe selv sier at navnet «bare er et ord uten fonetisk uttale».

Tegneseriestripene spenner et bredt utvalg av temaer, og her har jeg plukket ut noen av mine astronomirelaterte favoritter:

xkcd_opportunity
Trykk for å se større.

xkcd_telescope_names

xkcd_stargazing
Trykk for å se større.

xkcd_the_drake_equation

xkcd_rosetta
Trykk for å se større.
xkcd_exoplanets_2010
Trykk for å se større.

xkcd_stingray_nebula

Har du en favoritt blant xcd-stripene?

København – litt over en måned senere

Nå har jeg vært i København i litt over en måned. Hvordan er det egentlig å være her?

Innimellom rusler jeg rundt i København-leiligheten min, for eksempel mens jeg venter på at kaffen skal bli kald nok til at jeg kan drikke den, og tenker på livet mitt her mens jeg ser på utsikten. Ofte med en viss tristhet. For det føles rart at jeg er her, mens alle andre er der hjemme i Oslo. Og det føles rart å være alene når jeg egentlig har en samboer. Og det føles rart å bruke så mye av dagene mine på forskning når jeg har bestemt meg for ikke å ta en doktorgrad. Men jeg har det jo ikke så verst her likevel.

Byen

København er en pen by. Jeg bor fint til i Nørrebro, med kort vei til leseplassen og forholdsvis kort vei til sentrum. Det er spesielt fint å gå langsmed vannet. Jeg holder meg for det meste i Nørrebro, og jeg er hovedsakelig å finne på lesesalen eller hjemme i leiligheten. Det er litt sightseeing jeg har lyst til å gjøre etterhvert, men det er ikke noe hastverk – jeg skal tross alt være her en stund.

copenhagen_bridge_water

maria-scarf-selfie-pink-ring-gold-nailpolish
Det har begynt å bli skikkelig kaldt og vindfullt i København de siste dagene, så da er det på med det største, mykeste skjerfet🙂
moon-lamp-nightlight-copenhagen
Jeg så denne nattlampen i et lekebutikkvindu og ble helt betatt. Så nå står den i vinduskarmen min og lyser opp i det økende høstmørket🙂

Kjæresten

Innimellom får jeg fryktelig dårlig samvittighet for at jeg midlertidig har «forlatt» kjæresten min til fordel for aktive galakser. For er ikke det en ganske kjip ting å gjøre? De kveldene begge to er hjemme i våre respektive byer, har vi Skype på i bakgrunnen mens vi holder på med hva enn vi holder på med eller vi snakker med hverandre om dagen vår, og det gjør avstanden litt mindre.

Forrige helg var Vidar faktisk på besøk!😀 Det var superkoselig. Vi gjorde egentlig ikke så mye annet enn å rusle rundt, titte litt i butikker, spille Pokémon GO, slappe av på sofaen med film og enkle middager, og prate om fremtiden, som vi gleder oss til at skal begynne for alvor når mastergraden min er i boks!

maria_vidar_copenhagen_milkshake

sliders_copenhagen_hamburger

Vi gikk forresten også innom kirkegården hvor fysiker og Nobelprisvinner Niels Bohr er gravlagt, samt filosof Søren Kirkegaard og forfatter H.C. Andersen. Det var en veldig pen kirkegård – til og med «romantisk» i følge guideboka, og det var den jo egentlig.

niels_bohr_grave
Graven til Niels Bohr på Assistens Kirkegård, København.

Det var veldig trist når Vidar reiste hjem igjen, men jeg tror vi blir mer herdet for hver gang nå. Det var aller verst i fjor sommer da jeg var i Australia. Det var første gang vi var så lenge fra hverandre, og Australia er jo så langt unna, og tidsforskjellen gjorde at det ikke passet å prate noe særlig. Nå er vi derimot en kort flytur unna hverandre og kan snakke på Skype omtrent hele tiden, så da er det ikke like dramatisk. Det positive er at vi virkelig får kjent på hvor mye vi betyr for hverandre, og det er egentlig veldig fint. Men det er uansett godt å vite at jeg bare skal være her midlertidig.

Venninner

Jeg tilbringer mesteparten av tiden min her for meg selv. På lesesalen hender det at det kommer noen andre i blant, men jeg sitter ofte der alene. Tilstedeværelsen min i Køenhavn er så midlertidig at jeg ikke føler noen grunn til å knytte bånd her, spesielt når de som ville vært aktuelle å knyte bånd med dukker opp så sporadisk likevel. Men så er jeg også egentlig ganske glad i å være alene, så det blir til at jeg for det meste konsentrerer meg om jobbing med masteroppgaven, frilansoppdrag og bloggen mens jeg er her.

dark-view-leseplass
Utsikten fra leseplassen.

For et par helger siden var jeg så heldig å få venninne-«besøk». Det vil si, statistrikker Kathrine skulle til København på strikkefestival, så da tok vi likså godt en kopp kaffe sammen og pratet noen timer. Det var så hyggelig! Vi pratet om forskning, undervisning, familieliv, formidling, blogging, osv.🙂

maria_kathrine_copenhagen

Om noen uker får jeg besøk av en annen venninne, som blir veldig koselig😀

Masteroppgaven

På dagtid er det full fokus på masteroppgaven. For det meste sitter jeg og kjører programmet mitt, noterer meg noen verdier, kjører det på nytt, noterer meg noen verdier, og sånn går dagene. Og så blir det noen grafer som kanskje sier meg et eller annet fornuftig. Jeg skal snart skrive mer om hva jeg egentlig holder på med akkurat nå og hva det er jeg prøver å få ut av det🙂 Her er en vakker galakse så lenge:

Vi ses om en stund, fine galaksen!
Galaksen M106. Bilde: NASA/ESA/NAOJ.

Livet der hjemme

Jeg har allerede begynt å merke hvor mange ting jeg går glipp av ved at jeg er i København i stedet for i Oslo, slik som spennende arrangementer om formidling, det årlige kosmologiseminaret hos Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO hvor masterstudentene forteller hva de skal forske på (jeg skulle gjerne vært der og fortalt om prosjektet mitt!), Abels tårn hver uke, foredrag med legender som Kip Throne og Roger Penrose, og diverse andre ting. Har det noen gang skjedd så mange kule ting i Oslo på så kort tid?!

Nå er jeg faktisk ikke tilbake i Oslo igjen før i begynnelsen av november, men så kommer jeg til å være en del i Oslo resten av året, så det blir fint🙂

Ha en strålende helg!

Hovedbilde: Bakgrunnsbilde fra Wikipedia, font av WC Fonts, design av meg

Galaksetyper (3): Linseformede galakser

Møt galaksetypen som er en mellomting av spiralgalakser og elliptiske galakser. 

Det forrige innlegget om elliptiske galakser virket kanskje ikke så fascinerende etter innlegget om spiralgalakser. Så la oss likså godt gjøre oss ferdige med linseformede galakser i samme slengen, som er noe så spennende som en mellomting av elliptiske galakser og spiralgalakser. «Linseformede galakser» er egentlig en kategori for galakser som er vanskelig å si om er elliptiske eller spiralformede. Så da kan de jo danne en egen gruppe, ikke sant? (Og så blir det hakket verre i et senere innlegg da det skal handle om irregulære galakser.)

Det verste fra to verdener?

Linseformede galakser («lenticular galaxy» på engelsk) er formet som en skive, på samme måte som spiralgalakser, og består av mange gamle stjerner, slik som elliptiske galakser. Nå er det ikke så mange spennende karaktertrekk å hente fra de elliptiske galaksene, men det som er stas med spiralgalakser er jo nettopp spiralmønsteret og den hyppige stjernedannelsen, og de linseformede galaksene har ingen av delene … Linseformede galakser har egentlig mest til felles med elliptiske galakser, så du kan egentlig tenke på linsegalakser som elliptiske galakser som er flatklemte. Linseformede galakser kan, på samme måte som spiralgalakser, ha en stavformed kjerne.

lossy-page1-1103px-Potw1328a-NGC 4866-galaxy
Den linseformede galaksen NGC 4866. Trykk for å se større. Bilde: ESA/Hubble & NASA

Linseformede galakser kalles «linseformede» fordi de ser ut som en linse når de ses fra siden. Men ser man dem direkte fra siden, er det vanskelig å skille dem fra spiralgalakser ved første øyekast. Da trengs det andre metoder for å skille dem fra hverandre, slik som å se på lysspekteret til galaksen.

Hvor kommer de fra?

Akkurat hvordan de linseformede galaksen er blitt til, er fortsatt et åpent spørsmål. Det finnes to hypotester:

  1. Falmede spiralgalakser: Kanskje var de linseformede galaksene opprinnelig spiralgalakser, men så har de mistet spiralstrukturen over tid? Det kan for eksempel skje ved at galaksene bruker opp gassen sin, slik at det ikke blir noe stjernedannelse lenger, og da vil de tydelige spiralarmene forsvinne.
  2. Galaktiske sammenslåinger: Eller kanskje er linseformede galakser resultatet av galakser som har slått seg sammen?

Observasjoner har vist at linseformede galakser ofte er mye mer lyssterke enn spiralgalakser, som gjør den første hypotesen mindre sannsynlig. Det finnes også tegn til at linseformede galakser har en større bul (sentralområde) sammenlignet med skiven rundt enn det spiralgalakser har, som vil være enda et bevis mot den første hypotesen. Men det er fortsatt ikke klart hva som egentlig skjer.

Galaksen NGC 5010 er i ferd med å utvikle seg fra en spiralgalakse til en elliptisk galakse, og kalles i mellomtiden for en linseformet galakse. Trykk for å se større. Bilde: NASA/ESA

* * *

Tidligere innlegg i serien om galaksetyper:

  1. Spiralgalakser
  2. Elliptiske galakser

Hovedbilde: Galaksen NGC 5866, NASA, ESA, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

I morgen sier vi farvel til Rosetta

Romsonden Rosetta har tilbragt over to år rundt kometen 67P. I morgen møter oppdraget en spektakulær slutt!

Den 2. mars 2004 ble romsonden Rosetta sendt ut på en lang reise gjennom solsystemet. Med seg hadde hun landingsfartøyet Philae. Målet var kometen 67P/Tsjurjumov–Gerasimenko. Etter en ti års lang reise, ankom Rosetta kometen og i november 2014 ble Philae sendt ned på kometens overflate, mens Rosetta ble gående i bane rundt kometen. Nå begynner kometen å komme så langt unna Solen at Rosetta ikke får tilstrekkelig med sollys på solcellepanelene sine. Så i morgen skal Rosetta følge samme skjebne som Philae og lande på kometen!

Den store finalen

Slutten på Rosettas fantastiske reise er oppsummert i denne fine videoen:

Følg nedstigningen

ESA vil sende live streaming av avslutningen på Rosettas ferd. Detaljert informasjon finner du her. Det kan være lurt å følge med på live streamen fra kl. 12:00🙂

Skal du følge med på nedstigningen i morgen?

Hovedbilde: ESA

Oh snap!

Jeg har begynt med Snapchat!

For de som ikke vet det, er Snapchat nok et sosialt medium. Det er en app hvor man kan dele bilder og videoklipp med venner og legge på forskjellige effekter og grafikk. Bildene kan sendes til spesifikke venner eller deles med alle som følger deg. Appen kan også brukes til å chatte med vennene sine (og sikkert andre ting også, som jeg ikke har oppdaget ennå).

Men i motsetning til f.eks. Instagram, så forsvinner bildene! Jeg tror de er tilgjengelig i 24 timer eller noe sånt, og så kan man ikke se dem lenger. Det virker på en måte litt meningsløst.

Men på en annen side gjør midlertidigheten at terskelen for å legge ut ting er mye lavere enn på Instagram. Så Snapchat kan være en fin måte å vise frem hverdagsøyeblikk på.

For å følge meg, legg til: astromaria 🙂

Hvis du driver med Snapchat, hvorfor syns du at det er et fint medium?

Observatorier sett fra himmelen

Teleskoper peker mot himmelen. Hvordan ser det ut hvis vi i stedet retter blikket nedover og ser teleskopene fra himmelen?

Teleskoper er som regel noen enorme og imponerende strukturer. Og vi bygger dem stadig større, slik at vi kan observere enda mer og enda fjernere deler av universet. Men hvor imponerende ser de ut på avstand? Her viser jeg frem noen av de mest kjente teleskopene og observatoriene fotografert av passerende satellitter, og forteller litt om dem.

Alle satellittbildene vist her er tatt av Planet Labs, og ble opprinnelig delt i denne artikkelen. Trykk på bildene for å se de større.

Radioteleskoper

Arecibo-observatoriet (åpnet i 1963) er et gigantisk radioteleskop i Puerto Rico med en diameter på hele 305 meter. Teleskopet er blitt brukt til å bestemme rotasjonstiden til Merkur, finne det første beviset på at nøytronstjerner eksisterer, finne den første dobbeltpulsaren (som førte til en Nobelpris), fotografere en asteroide for aller første gang, og finne de aller første eksoplanetene. Teleskopet er involvert i SETI-prosjektet (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), og har sendt flere signaler til forskjellige stjerner og stjernehoper i håp om respons. Teleskopet har også vært brukt til å studere jordatmosfæren, samt i militær sammenheng der det har fanget opp sovjetiske radarsignaler.

telescope-arecibo
Arecibo-observatoriet
foto_1_observatorio_de_arecibo
Arecibo-observatoriet. Bilde: Arecibo Observatory

Arecibo-observatoriet var verdens største radiotelskop helt frem til i sommer, da det ble forbigått av det neste teleskopet vi skal se på, nemlig Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST), som befinner seg i sørvestre Kina og er forventet å starte driften i løpet av måneden. Ikke overraskende er dette teleskopet 500 meter stort (det ligger i navnet), og det ser også ganske imponerende ut:

telescope-fast
Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST)
Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST). Bilde: FAST
Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST). Bilde: FAST

På toppen av Chile

Atacamaørkenen i Chile er et yndet sted for teleskoper. Det er fordi det ligger høyt over havet hvor atmosfæren er tynn, noe som hindrer atmosfæriske forstyrrelser, ørkenluften er tørr, og avstanden til befolkede områder er stor, som sikrer at det er ordentlig mørkt der om kveldene.

Atacama Large Millimeter Array (ALMA) er et interferometer bestående av radioteleskoper som ligger hele 5000 meter over havet i nettopp Atacamaørkenen. At det er et interferometer betyr at mange småteleskoper står i formasjon og brukes sammen. ALMA har totalt 66 radioteleskoper, som er en blanding av 12 og 7 meter i diameter. ALMA ser spesielt på stjerner- og planetdannelse, og har holdt på siden 2011. De 66 teleskopene kan så vidt skimtes på denne fjelltoppen:

telescope-atacama
Atacama Large Millimeter Array (ALMA)
ALMA. Bilde: ESO.
To av radioteleskopene til ALMA. Bilde: ESO

I Atacamaørkenen finner vi også La Silla-observatoriet (etablert i 1964) som består av tre store teleskoper og en rekke småteleskoper. Dette er teleskoper som gjør observasjoner i synlige og nær-infrarøde bølgelengder, og befinner seg 2400 meter over havet. (Anbefaler å sjekke ut dette flotte panoramabildet derfra!)

La Silla Observatory.
La Silla-observatoriet
1200px-milky_way_shines_over_snowy_la_silla
La Silla-observatoriet om vinteren. Det kan tydeligvis snø i Atacamaørkenen! Bilde: ESO

Las Campanas-observatoriet tok i 1969 over rollen til Mount Wilson-observatoriet i Los Angeles, som måtte se seg beseiret av den voksende lysforurensningen der. Las Campanas ligger godt beskyttet fra den slags i Atacamaørkenen og har per i dag fire teleskoper på størrelser fra 1 til 6,5 meter, men planlegger å bygge Giant Magellan Telescope (GMT) som skal stå ferdig i 2021 med et speil på 25,5 meter i diameter. GMT faller dermed innunder kategorien «ekstremt store teleskoper» (en benevning som gjelder speil som er større enn 20 meter).

telescope-lascampanasobservatory
Las Campanas Observatory
lco-yuris-shot-of-milky-way
Tvillingteleskopene Magellan, som er en del av Las Campanas-observatoriet. Bilde: Yuri Beletsky.

Amerikanske teleskoper

På toppen av Mauna Kea-vulkanen på Hawaii ligger Mauna Kea-observatoriene. Ja, det er ikke ett observatorium, men flere! På Mauna Kea har flere uavhengige forskningsfasiliteter blitt etablert siden 1967. Det finnes en rekke store og små teleskoper her. Kanskje mest kjent er Subaru-teleskopet og Keck-observatoriet.

Mauna Kea.
De hjerteformede Mauna Kea-observatoriene.
Mauna Kea-observatoriet. Bilde: Alan L.
Noen av teleskopene på toppen av Mauna Kea. Det spørs om det finnes noen andre observatorier som gir like fantastiske bildesøk! Bilde: Alan L.

I New Mexico ligger det radioteleskopiske observatoriet Karl G. Jansky Very Large Array (VLA), kjent fra filmen Contact. Observatoriet består av 27 parabolantenner som hver har en diameter på 25 meter, og som står plassert i en Y-form. Antennene kan jobbe sammen og kan flyttes på, slik at den totale diameteren til feltet blir større eller mindre, alt ettersom hva man ønsker.

telescope-verylargearray
Very Large Array (VLA)
Very Large Array. Bilde: Luke Jones
Very Large Array. Bilde: Luke Jones

Til sist, og ikke minst, observatoriet som det har vært vanskelig ikke å ha hørt om det siste året: Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO). LIGO består av to L-formede detektorer som stod bak den aller første målingen av gravitasjonsbølger (det skjedde faktisk for et år siden – i september 2015)! Den ene detektoren er i Louisiana, mens den andre er i Washington (staten). LIGO har holdt på siden 2002.

telescope-ligo-louisiana
LIGO Louisiana
ligolivingstonaerial2
LIGO Louisiana. Bilde: LIGO Laboratory
telescope-ligo-washington
LIGO Washington
LIGO Washington. Bilde LIGO Observatory
LIGO Washington. Bilde LIGO Observatory

* * *

Hvilket er ditt favorittteleskoper eller -observatorium, og hvorfor? (Det trenger ikke være noen av de som er vist her.)

Hovedbilde: Mauna Kea-observatoriet

Et lite Oslobesøk

Forrige uke var jeg tilbake i Oslo en tur etter å ha bodd tre uker i København.

Etter tre uker i København var det tid for en ukes Oslobesøk, og det var skikkelig fint å være i Oslo igjen! Først og fremst fordi det er der samboeren min er❤ I tillegg var det hyggelig å rusle rundt på gode, gamle Blindern. Nå blir det dessverre en stund til neste gang jeg er i Oslo.

På gamle trakter

Det var fint å besøke Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) igjen, for der har jeg en koselig leseplass med hyggelige studiekamerater rundt meg. I København har jeg for det meste lesesalen for meg selv, så det er ikke helt det samme miljøet der, i alle fall ikke ennå. Kanskje dukker det opp flere studenter etterhvert utover semesteret?

maria-selfie-ita-blindern

Mens jeg først var innom, måtte jeg jo få med meg fredagskollokviet hos ITA. Det var egentlig meningen av veilederen min skulle snakke denne gangen, men det endte opp med å passe dårlig for henne, så da steppet postdoktor Jack Carlyle inn. Han snakket om hvordan forskere kan holde gode presentasjoner: både med tanke på hvordan du som foredragsholder fremtrer foran et publikum og hvordan presentasjonen din er lagt opp og ser ut.

fredagskollokvium-ita-presentation-talk

Ett av hovedpoengene var at presentasjonen bør fortelle en historie. Han snakket også om hvorfor forskere burde bry seg om å holde gode presentasjoner: Å legge opp en presentasjon betyr at du virkelig må bearbeidet det du holder på med, og du får vist frem forskningen og forskningsfeltet ditt på en god måte (som kan bety flere siteringer og kanskje mer pengestøtte).

Ellers var det gøy å få med meg noen av plakatene jeg har designet for Realfagsbiblioteket i det siste, som hang rundt omkring på Blindern, slik som disse to som jeg ble ganske fornøyd med:

poster-plakat-interstellar-kipthorne

plakat-poster-therese

Ærender og møter

Det var en del å gjøre mens jeg var innom Oslo. Jeg var på yogatime hos SiO, pratet med fastlegen, besøkte frisøren, gikk opp i nivå i Pokémon GO (nå er jeg på nivå 22!), så på brudekjoler igjen (og generelt prøvde å få planlagt bryllupet litt mer), hørte på innspilling av Abels tårn og spiste vaffel, bestilt en del flere flyturer utover høsten (og fikk beskjed om jeg fra nå av får ekstra bonuspoeng fra Norwegian fordi jeg bruker de så mye nå, haha). I tillegg var jeg i et veldig spennende møte hos Språkrådet, som jeg skal fortelle mer om etterhvert når flere av detaljene er på plass😉 Det var med andre ord ikke en spesielt produktiv uke for masteroppgaven min, så på en måte er det fint å være tilbake i København igjen hvor jeg kan konsentrere meg om arbeidet med oppgaven.

Jeg var dessuten innom Brilleland og hentet mine nye databriller! De forrige brillene mine begynte å bli ganske gamle, så det var på tide med en ny synstest og briller som passer det nye synet mitt  – det hadde heldigvis ikke blitt noe særlig dårligere.

maria-selfie-glasses
Nye briller! (Er veldig fornøyd med å ha oppdaget at baksidekameraet på telefonen min har et modus som heter «Skjønnhetsansikt» som retusjerer, hehe! Det blir litt uærlig riktignok, men jeg må jo teste ut spennende, ny teknologi?!)

Deretter bar det tilbake til København igjen på søndag kveld – i måneskinn🙂

fly-norwegian-cph-moon

Det er rart hvor fort livet «snur» bare ved å hoppe på et fly. Så fort jeg kom til Oslo var livet i København så godt som glemt, og når jeg er i København, føles livet i Oslo utrolig fjernt. Nå er jeg faktisk ikke tilbake i Oslo igjen før i begynnelsen av november. I mellomtiden skal kjæresten komme på besøk til meg, og så blir det en liten sydentur og venninnebesøk🙂

Hovedbilde: bakgrunnsbilde av Jørn Eriksson, design av meg

En blogg om astronomi, studier & grafisk design